Prowadzenie depozytu w bessie pod kolejną, potencjalną hossę