Order Overview

Złoty Kurs – MiniBox

Price 27
Return to Złoty Kurs – MiniBox

Niniejszym akceptuję postanowienia polityka prywatności oraz regulamin.

Wszelkie informacje udostępnione przez Usługodawcę serwisu, w tym w szczególności we wszystkich wideo, grafikach i wpisach w serwisie, jak również we wszelkich wiadomościach kierowanych drogą elektroniczną (e-mail) mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. W żadnym wypadku, informacje te nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna, czy rekomendacja w zakresie takiej inwestycji. Informacje zawarte w serwisie są jedynie prywatną opinią Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, wyrażoną w postaci tekstowej lub w formie graficznej. Należy pamiętać, że rynek kryptowalut oraz rynek giełdowy charakteryzuje się określonymi rodzajami ryzyka, a także dużą zmiennością cen na tych rynkach, które mogą być przyczyną utraty całości zainwestowanego kapitału. Należy inwestować tylko taką część swoich środków, na którą stratę można sobie pozwolić w danym określonym przypadku.